Ústřednový zesilovač pro ozvučení ÚO608A

Zesilovač je určen pro ozvučení prostor s delším dozvukem a s minimálními nároky na obsluhu a údržbu. Je integrací mixážního pultu s prvky automatické mixáže pro výrazné zvýšení odolnosti proti akustické zpětné vazbě a výkonového zesilovače. Konstruován je i pro provozy s horšími klimatickými podmínkami. Zesilovač je nejlépe instalovat se speciální upevňovací deskou a krytem proti nežádoucím zásahům. Typickým použitím jsou kostely, chrámové prostory, přednáškové sály atd. Zesilovač má vestavěné napájecí DC zdroje pro napájení po modulačním kabelu pro přídavné periferie. Např. bezdrátové mikrofony, externí mixážní jednotky, mikrofonní předzesilovače atd., což výrazně zjednodušuje instalaci těchto prvků. Snadné upevnění na zeď pomocí upevňovací desky.

Ústřednový zesilovač s upevňovací deskou a krytem ÚO608A

ÚZO608A, ÚZO608AKE
VSTUPY
Mikrofony
6 mikrofonních symetrických s jmenovitou citlivostí 0,775 mV, konektor XLR5
Vstupy 1–4 jsou zapojeny do automatického přepínače mikrofonů
U všech vstupů individuální zapínání phantomového napájení +48 V
U vstupů 4, 5, 6 možno přepnout na linku – konektor XLR5
Rozsah regulace zisku min.0-40 dB plynule
Aux
Vstup pro CD, magnetofon, mini disk atd. – konektory CINCH
Vstup 7 na konektoru XLR5, signál lze poslat přes insert nebo přímo do PA
Přebuditelnost všech vstupů min +26 dB
VÝSTUPY
výkonový
65W / 4 Ω sinus
100W / 4 Ω hudební
linkový
1 V / 1 kΩ pro nahrávání (PRE + POST)
1 V / 1 kΩ pro přídavný zesilovač
KOREKCE
hlukový filtr laditelný 60–400 Hz u všech mikrofonních / linkových vstupů
Hloubky + 12 dB – 12 dB /100 Hz
Středy +   8 dB – 20 dB /100 Hz – 6 kHz
Výšky + 12 dB – 12 dB / 10 kHz
ODSTUP SIGNÁL ŠUM
min. 70 dB mikrofony
min. 90 dB linka + aux
ZKRESLENÍ
0,05 % THD při 90 % výkonu
ROZMĚRY
376×536×73 mm (provedení s upevňovací deskou a krytem proti nežádoucím zásahům)
HMOTNOST (bez upevňovací desky)
6,5 kg

připojný panel

rozšíření možností zesilovače ÚZO608A vložením insertních karet

Kompresor/limiter, de-esser JDKD5 je volitelné příslušenství, které se instaluje dovnitř ÚZO608A. Karta je zapojena jako master procesor.Sekce kompresoru má nastavitelný práh komprimace a kompresní poměr a slouží k zkomprimování dynamického rozsahu při příliš dynamickém projevu řečníků. Kompenzuje také odchylky od doporučené vzdálenosti řečníků k mikrofonu. Sekce limiteru má nastavitelný práh a její úloha spočívá především v ochraně převodníků eliminátoru zpětné vazby před přebuzením vlivem příliš hlasitého signálu. De-esser odstraňuje nepříjemné nadměrné sykavky u některých řečníků. Kompresor/limiter/de-esser se dá vyřadit z činnosti k tomu určeným přepínačem na panelu zesilovače.

Digitální eliminátor akustické zpětné vazby a parametrický ekvalizer EAZV2. Vložením tohoto zařízení razantně omezíme akustickou zpětnou vazbu. Zároveň můžeme upravit frekvenční charakteristiku a rejekčními filtry ještě více odladit vazební frekvence.

Výkonový zesilovač PA65

PA65 (Power amplifier) je speciální výkonový zesilovač, který slouží primárně jako rozšiřující doplněk k výrobkům SMC4, SMC6, OT ÚO 6xx, SMC12 atd. pro zvýšení výkonu, ozvučení venkovních prostor, napájení indukční smyčky atd.. Dále ve spojení s SMC4 nebo SMC6 jako jednoduchá ekonomická verze ozvučení případně pro ozvučení vokálně instrumentálních skupin a schol s minimálními nároky na obsluhu a údržbu. K těmto zařízením je ideálně přizpůsoben jak shodným ovládáním, úrovní signálů tak i zapojením konektorů. Velkou instalační výhodou je možnost vzájemného propojení přístrojů jedním kabelem, a to jak napájení, tak i modulace. Tím se nejen značně zjednoduší instalace v náročnějším interiéru, ale zamezí se i možnosti vzniku zemních smyček. Signálové propojení symetrické i nesymetrické dle použitého propojovacího kabelu.

Montáž je rovněž uzpůsobena pro snadnou instalaci. Zařízení je v závěsném provedení. Upevněno pomocí upevňovací desky ve svislé poloze tak, aby zabíralo minimum místa. Zařízení je zabezpečeno proti nežádoucí neodborné manipulaci krytem.

Výkonový zesilovač PA65

 

VSTUP
1 × linkový
konektor XLR5F symetrický -20 až -0dBu
VÝSTUP
65W/4 ohm sinus, konektor wieland 2
NAPÁJENÍ
230V AC
ROZMĚRY
224×267×75, š×v×h (při upevnění na zeď)
HMOTNOST
4,2 kg

 

Výkonový zesilovač VZJ102, VZJ102T

VZJ102 je speciální zdvojená výkonová jednotka se špičkovými zvukovými parametry pro ozvučování náročných a akusticky složitých prostor bez nároků na odbornou obsluhu. Výkonová jednotka je zdvojená pro využití dvou samostatných výstupů nebo pro rezervu v aplikacích kde je třeba vysoká provozní spolehlivost. VZJ102 se vyrábí i v provedení s výstupním transformátorem 100 V s označením VZJ102T.
Vstupy i výstupy jsou přísně symetrické. ale umožňují ve výjimečných případech připojit i asymetrické zdroje signálu. Je napájen ze sítě 230 V/ 50 Hz. Obsahuje i zdvojené zdroje ss napětí + 15 V a + 34 V pro napájení periferií OT např. SMC12AD. Zdroje i výkonové jednotky jsou chráněny nadproudovou ochranou proti zkratu i přehřátí a jsou vybaveny soft startem pro odstranění proudového nárazu při zapnutí síťového spínače. Výkonové výstupy i vstupy mají přepěťovou ochranu.

 

VSTUPY
2 × symetrický vstup line konektor XLR3F
VÝSTUPY
2 × power supply + 15, – 15, + 34V XLR4F
2 × line master out XLR3M
2 × 2 × 100 W/ 4 ohm nebo 2 × 100W/ 100 V (VZJ102T) Wieland W2
TECHNICKÉ PARAMETRY
Vstupní napětí regulované v rozmezí + 3 dB až – 6dB
Přebuditelnost vstupů + 24dB
Přebuditelnost výstupů + 22dB
Odstup rušivých napětí 90 dB
ROZMĚRY
19”/2U
HMOTNOST
5,9 kg nebo 7,8 kg u VZJ100T
PŘÍSLUŠENSTVÍ
4 × XLR3M, 4 × XLR4M, 1 × síť. šňůra Euro

Signálový distributor SD12-1, SD12-1T

Slouží pro přímé symetrické linkové výstupy jednotlivých vstupů SMC12 AD
a jeden linkový vstup pro playback. V provedení SD12-1T s galvanickým oddělením.