Produkty firmy OT jsou navrženy jako komplexní systém pro účely pevných zvukových instalací v objektech, kde jsou požadovány vysoké nároky na design, kvalitu zvuku a dobrou srozumitelnost mluveného slova. Produkty vyvíjejí naši specialisté, kteří zároveň provádějí i zvukové instalace a mohou tedy při konstrukci zařízení reagovat na specifické potřeby zákazníků.

Design je konzultován s architekty a pracovníky památkové péče. Zvukově je technika koncipována tak, aby byla zajištěna vysoká odolnost proti akustické zpětné vazbě i v prostorách s velmi dlouhým dozvukem nebo jinak problematickou akustikou. Mnoho instalací realizovaných firmou OT a jejími partnerskými firmami byla provedena v památkově chráněných budovách, katedrálách a chrámových prostorech. Časté jsou také instalace v přednáškových či konferenčních sálech, zasedacích místnostech, posluchárnách vysokých škol, učebnách, restauracích atd. V poslední době se zaměřujeme stále více na digitální zpracování zvuku, které umožňuje širší možnosti ve velmi příznivých cenových relacích.

Zařízení nevyžaduje odbornou obsluhu a má minimální nároky na údržbu.

Celý systém a jeho komponenty se vyznačují těmito rysy:

  • Dobrá srozumitelnost i v akusticky problematických prostorách
  • Estetičnost a barevná variabilita
  • Uživatelsky nenáročný systém
  • Ekonomicky šetrný systém
  • Minimum instalačních zásahů do stavby
  • Vysoká spolehlivost
  • Snadná rozšiřitelnost