Světelný ukazatel čísel písní slouží k zobrazování čísel písní v bohoslužebných prostorách ke snadné orientaci návštěvníků v právě hraných písních. Zobrazí až čtyřmístné číslo hrané písně a dvoumístné číslo sloky. Dále je možno zobrazit i typ nápěvu (A, B, C, D) a barvu zpěvníku (červená, zelená, žlutá, modrá). Všechny kombinace je možno uložit do dvou pamětí. Základní sestava je displej, ovladač a zdrojová jednotka, která je společná a je schopna napájet až čtyři displeje a deset ovladačů. Instalace prvků je velmi jednoduchá a instrukce pro ni jsou přibaleny k dodávce.

Světelný zobrazovač čísel písní ČD150 — displej

Velkou předností je automatická regulace jasu v závislosti na okolním světle. Při větší intenzitě se rozsvítí více a v pološeru upraví svítivost tak, aby neoslňoval. Udržuje tak příjemný kontrast ve velkém rozsahu proměnlivých světelných podmínek. Velikost číslic a písmen je volena pro dobrou čitelnost i z větších vzdáleností viz.rozměrový náčrtek.

světelný zobrazovač písní – ČD150 dálkový ovladač RC 4–2

Dálkový ovladač RC 4–2

Na ovladači je displej odpovídající velkému zobrazovacímu displeji. Ovládání je velice jednoduché. Pouze navolíte jednotlivé položky a odešlete klávesou Enter. Celé kombinace je možno uložit předem do dvou pamětí, ze kterých se pak snadno a rychle zobrazí.

Společný zdroj ZČ27

Zdroj napájí jak displeje, tak ovladače. Je  schopen napájet až čtyři displeje a deset ovladačů. Zapojení všech komponentů se provádí paralelně třížilovým kabelem podle přiložených instrukcí k instalaci.