Sluchátkové soupravy

Jsou určeny pro výrazné zlepšení poslechu pro návštěvníky s poruchou sluchu, kteří nemají naslouchadlo. Pomocí sluchátek, připojených konektorem do sluchátkové soupravy, si mohou nastavit hlasitost dle vlastní potřeby a neruší tím ostatní posluchače. Velkou výhodou je také to, že slyší zvuk přímo z mikrofonu, bez rušivých hluků okolí a s potlačením odrazů. Sluchátkové soupravy se mohou připojit přes převodní transformátor přímo ke stávajícímu reproduktorovému vedení. Na jeden transformátor je možno připojit až 16 sluchátkových souprav, aniž by se vzájemně ovlivňovaly. Jedná se proto o nejekonomičtější řešení tohoto typu.

Indukční smyčky

Sluchátková souprava pevná (SSP)

Pro návštěvníky s naslouchadly je určena indukční smyčka. Je tvořena vodičem, který je instalován tak, aby uvnitř smyčky vznikalo elektromagnetické pole. To je indukováno do naslouchadel a pokud si uživatel přepne režim do polohy T, slyší stejně, jako kdyby používal sluchátkovou soupravu. Poslech je ohraničen vnitřní plochou smyčky. Pro menší plochy je možně smyčku napájet přes převodní transformátor přímo z reproduktorového rozvodu. U větších ploch je nutno použít samostatný zesilovač.